Wallah Wallah Naat Lyrics Siafullah Razvi Sambhali Naat

wallah wallah wallah wallah wallah
chandani char din hai sabhi ke liye
Hai sada hai sada chand ab dun nabi ke liye 
wallah wallah wallah
Dage ishqe nabi le chalo qabar me
Dage ishqe nabi le chalo qabar me
Hai charage lahad roshani ke liye

wallah wallah wallah
Jis ke dil me hai ishqe nabi ki chamak
Jis ke dil me hai ishqe nabi ki chamak
Wo tarsate nahi roshani ke liye

wallah wallah wallah
Akhtar e qadri khul me chal diya
Akhtar e qadri khul me chal diya
Khud wa har ek qadri ke liye

Leave a Comment